Hoppa till innehåll
20200902_092136

Gårdens hus

Den nuvarande gårdsbebyggelsen kan sägas bestå av tre delar. På en liten höjd ligger mangårdsdelen, i sin tur bestående av bostadshus, mangelbod med källare samt magasin. De sistnämnda är placerade som flyglar till bostaden. Söder om mangården ligger fägården med ladugård, lada och loge, en redskapsbod-vagnslider med hönshus, svin- och gödselhus samt ytterligare en fristående loge. I öster ett stycke längre bort ligger en smedja och ett mindre bostadshus, en sk lillstuga. I beteshagen finns ett redskapsskjul och vid infarten ett dubbelgarage.

Klicka på infopunkterna för mer information.
(Om du använder mobiltelefon – rotera telefonen till horisontalt läge för bästa vy)