Hoppa till innehåll

Kulturarvsslingan

På Åsnebyn finns spår i landskapet från flera olika tidsperioder såsom gravar från järnåldren och 1900-talets brukningsreformer.  Med hjälp av kartan nedan kan du ta del av kulturlandskapets historier genom att klicka på infopunkterna.  

Ladda ned informationsfolder: