Hoppa till innehåll

Lek- och lär i kulturarvsmiljö

I ladugård, stall, fähus och hönshus har vi byggt upp en lek och lärmiljö som passar de yngre barnen i förskola och lågstadie. Åsnebyns lek- och lärmiljö vill visa hur det kunde se ut på gård under första hälften av 1900-talet.

Här finns robusta djur tillverkade av trä, i lagom storlek att mata och sköta om. Genom leken lär sig barnen sig om livet på gården förr och nu. Det finns foton, utställningar och illustrationer som visar hur ett lantbruk sköttes förr men också hur det kan se ut idag. 

Målsättningen med Åsnebyns lek och lärmiljö är att den ska kunna användas av skolor och förskolor i närområdet som ett utflyktsmål och som en alternativ lärmiljö, kanske vid ett temaarbete.

Inspiration till Åsnebyns lek & lärmiljö har hämtats från Jamtli, ett kulturhistoriskt museum i Östersund och Åsens by i Småland, som sedan flera år arbetar med att utveckla miljöer där barnen faktiskt får uppleva historien, inte bara läsa om den. På Jamtli har man även utvecklat en metod som kallas tidsresor. Tidsresor använder dramalek för att leva sig in i historiska miljöer. En ramberättelse med ett kulturhistoriskt perspektiv blir till ett äventyr som engagerar både barn och vuxna.

Körkort för lek- och lärmiljön

Alla lärare som vill använda miljön måste först gå en kort introduktionskurs. När man har gått kursen får man ett körkort till lek och lärmiljön och kan sedan boka och använda miljön utan kostnad i undervisningen. Vi tar ut en mindre avgift för introduktionkursen.

I introduktionskursen går vi igenom följande:

  • Allmän information om Åsnebyn
  • Lek- och lärmiljöns utformning och syfte
  • Genomgång av verktygslådan för lärare – tips och inspiration inför besöket
  • Rutiner för användande och återställning av miljön
  • Barnsäkerhet och skolans ansvar vid besöket
  • Brandskyddsrutiner
  • Hygienutrymmen och avfallshantering på Åsnebyn

Kontakta oss för information och bokning av introduktionskurs

Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se, 0521-72 55 44
Christina Milén Jacobsson, cmj@hushallningssallskapet.se, 0521-72 55 15