Hoppa till innehåll

Regler i kulturreservatet

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets natur- och kulturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gå över äng eller åkermark som inte är skördad
 • framföra motorfordon annat än på anvisad plats
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • gräva upp eller plocka växter
 • samla in insekter eller andra djur
 • på ett störande sätt använda radio, musikinstrument e.dyl
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • slänga skräp i omgivningarna. På Åsnebyn finns ingen sophantering.
  Allt som tas med dit, tas också med därifrån.